Dokončen projekt etapy RODINNÉ DOMY a podán na stavební povolení

22 prosince 2021

Byly zcela dokončeny práce na projektu pro etapu RODINNÉ DOMY. Celý projekt byl podán na příslušný stavební úřad k procesu povolení.