Slovo architekta Sojkův dvůr – Blažovice

12 dubna 2022

Se společností Stavlux jsme se potkali na jiné stavbě, kde působila jako dodavatel stavby. Na základě této spolupráce jsme byli osloveni k účasti na konverzi hospodářského statku v centru Blažovic.

Areál Sojkova statku má historickou stopu sahající až do poloviny 18. století. Cca v roce 1725 nechala abatyše dominikánského kláštera ve vsi postavit dvůr a severně od něj pak jednopatrovou budovu nazývanou zámkem. V té byly byty vrchnostenských úředníků a kanceláře. Po zrušení kláštera v roce 1782 zámek připadl Náboženskému fondu, od roku 1824 Ditrichštejnům a od roku 1850 Mitrovským z Mitrovic a Nemyšle. V roce 1947 připadl státu. Společnost Stavlux statek získala od rodiny Sojků.

Společně jsme vytvořili celkovou koncepci pro revitalizaci celého území, které tvoří centrum obce s cílem vytvořit odpovídající středobod obce s bydlením ve shlucích nových rodinných domů, nebo v rekonstruovaných objektech zámečku, bývalé sýpky nebo pivovaru.

První etapa výstavby zahrnuje 6 rodinných domů sdružených kolem společné zklidněné komunikace. Tato etapa navazuje na zástavbu nových rodinných domů v ulici Panská. Ve druhé etapě budou rekonstruovány historické objekty pivovaru a Zámečku, kde vzniknou byty a částečně komerční prostory. V dalších etapách, které vyžadují mimo jiné také změnu územně plánovací dokumentace, bude revitalizován také samotný hospodářský dvůr.